Azərbaycan dili
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI siniflər)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Pdf sənədlər / Pedaqoqika / Azərbaycan dili
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI siniflər)
I siniflər üçün Azərbaycan dili fənni üzrə Metodik Vəsait
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Kitabxana / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili
I siniflər üçün Azərbaycan dili fənni üzrə Metodik Vəsait
"Azərbaycan dili" fənnindən Qiymətləndirmə standartları ( V-VI-VII  siniflər )
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili
"Azərbaycan dili" fənnindən Qiymətləndirmə standartları ( V-VI-VII siniflər )
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları
Direktor / Təhsil / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları