T/İncəsənət
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNIN I – IX SİNİFLƏRI ÜÇÜN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT FƏNNI ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Pdf sənədlər / T/İncəsənət
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNIN I – IX SİNİFLƏRI ÜÇÜN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT FƏNNI ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU)
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?