Tarix
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI SİNİFLƏR )
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Tarix
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI SİNİFLƏR )
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?