Əmək haqqı
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək  haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında
Direktor / Əmək / Əmək haqqı / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında
Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Əməyin mühafizəsi
Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə
Dövlət rüsumu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Bilirsinizmi? / Pdf sənədlər
Dövlət rüsumu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti  zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı  işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Şagird / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında