Pdf sənədlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN KİMYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (VII-XI siniflər)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Pdf sənədlər / Kimya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN KİMYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (VII-XI siniflər)
Riyaziyyat fənni üzrə dərslik -2020 ( IX sinif )
Təhsil / Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
Riyaziyyat fənni üzrə dərslik -2020 ( IX sinif )
Fizika fənni üzrə dərslik -2020 ( IX sinif )
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər / Fizika
Fizika fənni üzrə dərslik -2020 ( IX sinif )
Kimya fənni üzrə dərslik - 2020 ( IX sinif )
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər / Kimya
Kimya fənni üzrə dərslik - 2020 ( IX sinif )
Biologiya fənni üzrə dərslik - 2020 ( IX sinif )
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər / Biologiya
Biologiya fənni üzrə dərslik - 2020 ( IX sinif )