Texniki dəstək: 077 408 24 48
DİQ hazırlığı : 050 672 59 11
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN FİZİKİ TƏRBİYƏ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / F/t rəhbəri / Kurikulum / Pdf sənədlər / F/Tərbiyə
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN FİZİKİ TƏRBİYƏ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN MUSİQİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX siniflər)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Musiqi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN MUSİQİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX siniflər)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İNFORMATİKA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İNFORMATİKA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN COĞRAFİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI ( KURİKULUMU) (VI-XI siniflər)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Coğrafiya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN COĞRAFİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI ( KURİKULUMU) (VI-XI siniflər)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN BİOLOGİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (VI-XI SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Biologiya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN BİOLOGİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (VI-XI SİNİFLƏR)