Direktor
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və  proqramları (kurikulumları)
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Pdf sənədlər / Pedaqoqika / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / T/İncəsənət
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)
Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird sıxlığı normaları
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird sıxlığı normaları
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları
Direktor / Təhsil / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları
Məktəb direktorunun idaraetmə üslubu və kollektivdə münaqişələrin aradan qaldırılmasında onun rolu - II məqalə
Direktor / Pedoqoji mühazirələr
Məktəb direktorunun idaraetmə üslubu və kollektivdə münaqişələrin aradan qaldırılmasında onun rolu - II məqalə
Prdaqoji sistemdə idarəetmənin mahiyyəti və prinsipləri
Direktor / Pedoqoji mühazirələr
Prdaqoji sistemdə idarəetmənin mahiyyəti və prinsipləri