Direktor
“Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
“Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
“Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi  Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Digər / Tibb / Pdf sənədlər
“Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin  müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında  tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
“Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
“Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə başa vurmayan şəxslərin orta ixtisas təhsili  müəssisələrinə köçürülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
“Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə başa vurmayan şəxslərin orta ixtisas təhsili müəssisələrinə köçürülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında