Pedoqoji mühazirələr
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL  MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN HƏYAT BİLGİSİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Pdf sənədlər / Coğrafiya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN HƏYAT BİLGİSİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX SİNİFLƏR)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN RİYAZİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN RİYAZİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI siniflər)
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Pdf sənədlər / Pedaqoqika / Azərbaycan dili
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (V-XI siniflər)
“Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin  Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Tibb / Pedoqoji mühazirələr / Bilirsinizmi? / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
“Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə
"Azərbaycan dili" fənnindən Qiymətləndirmə standartları ( V-VI-VII  siniflər )
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili
"Azərbaycan dili" fənnindən Qiymətləndirmə standartları ( V-VI-VII siniflər )