Riyaziyyat İnformatika
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İNFORMATİKA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İNFORMATİKA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-XI SİNİFLƏR)
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və  proqramları (kurikulumları)
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Pdf sənədlər / Pedaqoqika / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / T/İncəsənət
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Məktəbdə metodbirləşmələrin fəaliyyətinin təşkili
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Məktəbdə metodbirləşmələrin fəaliyyətinin təşkili
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır