Riyaziyyat İnformatika
I siniflər üçün Riyaziyyat fənni üzrə Metodiki Vəsait
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Kitabxana / Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
I siniflər üçün Riyaziyyat fənni üzrə Metodiki Vəsait
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Tədrs prosesində promethean interaktiv texnalogiyalardan istifadə
Pdf sənədlər / Riyaziyyat İnformatika
Tədrs prosesində promethean interaktiv texnalogiyalardan istifadə