Təhsil
“Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri”nin təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər
“Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri”nin təsdiq edilməsi haqqında
Ümumi təhsil müəsisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar
Direktor / Təhsil / Pedaqoji şura / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər
Ümumi təhsil müəsisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və  proqramları (kurikulumları)
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Pdf sənədlər / Pedaqoqika / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / T/İncəsənət
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Metodiki iş necə təşkil edilməlidir? - Əli Mehdiyev
Direktor / Təhsil / Pedaqoji şura / Metodiki Şura / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Pedaqoqika
Metodiki iş necə təşkil edilməlidir? - Əli Mehdiyev