Təhsil
İngilis Dilinin Qrammatikası
Təhsil / Pdf sənədlər / Xarici dili
İngilis Dilinin Qrammatikası
Məcburi Arbitraj haqqında ƏSASNAMƏ
Direktor / Təhsil / Əmək / Pdf sənədlər
Məcburi Arbitraj haqqında ƏSASNAMƏ
Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər / Pedaqoqika
Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında
“Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Bilirsinizmi?
“Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında
"Bilik günü"nün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Bilirsinizmi?
"Bilik günü"nün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında