Texnologiya
“Həyat bilgisi fənninin tədrisi metodikası” mövzusunda ixtisasartırma proqramının OXU MATERİALI
Direktor / Təhsil / Dərnək / Bilirsinizmi? / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər / Coğrafiya / Texnologiya
“Həyat bilgisi fənninin tədrisi metodikası” mövzusunda ixtisasartırma proqramının OXU MATERİALI
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?