Azərbaycan dili
İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili
İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Direktor / Təhsil / Pedoqoji mühazirələr / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları
Direktor / Təhsil / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Müəllimlərin Sertifikasiya Qaydaları
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Fənn metodbirləşmələri haqqında nə bilirik ?