Əməyin mühafizəsi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN TEXNOLOGİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURRİKULUMU) (I-IX SİNİFLƏR)
Direktor / Təhsil / Əmək / Pedoqoji mühazirələr / Kurikulum / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər / Texnologiya
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN TEXNOLOGİYA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURRİKULUMU) (I-IX SİNİFLƏR)
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata  keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Əmək / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Ə S A S N A M Ə
Direktor / Əmək / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Azərbaycan Respublikasının Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Ə S A S N A M Ə
Azərbaycan Respublikasının arbitraj məhkəməsi haqqında
Direktor / Təhsil / Əmək / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Azərbaycan Respublikasının arbitraj məhkəməsi haqqında
Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən  edilməsi barədə
Direktor / Təhsil / Əmək / Əmək haqqı / Əməyin mühafizəsi / Pdf sənədlər
Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi barədə