Musiqi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN MUSİQİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX siniflər)
Direktor / Təhsil / Kurikulum / Pdf sənədlər / Musiqi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN MUSİQİ FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (I-IX siniflər)
Məktəbdə metodbirləşmələrin fəaliyyətinin təşkili
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Məktəbdə metodbirləşmələrin fəaliyyətinin təşkili
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Metodiki Şura / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Metodbirləşmə metodiki işin kollektiv formasıdır
Orta məktəblərdə Fənn aylıqlarının Əsasnaməsi
F/t rəhbəri / Azərbaycan dili / Riyaziyyat İnformatika / Xarici dili / Fizika / Kimya / Biologiya / Coğrafiya / Tarix / Musiqi / Texnologiya / F/Tərbiyə / T/İncəsənət
Orta məktəblərdə Fənn aylıqlarının Əsasnaməsi